Имам много идеи!Ето няколко от тях...

Да има Tutorials menu в On the Wiki

Bandicam 2015-03-02 11-20-50-539.jpg

Направена е с Paint